Pembacaan Baiat Oleh Ketua Syarikat Islam Dalam Pelantikan PW SEMMI Aceh Periode 2019-2021

Pembacaan Baiat Oleh Ketua Syarikat Islam Dalam Pelantikan PW SEMMI Aceh Periode 2019-2021

sumber: instagram.com/pw_semmiaceh