FOTO: Pramuka SAKO SIAP ( SYARIKAT ISLAM ANGKATAN PANDU )

FOTO: Pramuka SAKO SIAP ( SYARIKAT ISLAM ANGKATAN PANDU )

sumber: facebook @DPP.Syarikat.Islam.page