Rapat Teknis DPP SI dengan Pihak Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)

Rapat Teknis Dpp Syarikat Islam yg diwakili oleh Dewan Ekonomi Syarikat Islam dengan Pihak Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Menindak lanjuti Perjanjian Kerjasama SI dengan LPDB.

sumber: facebook @faizal.m.new