FOTO: Pemuda Muslim Indonesia sangat mengharapkan bersatunya kembali Syarikat Islam

Kami sebagai generasi muda, yang tergabung di dalam sayap syarikat islam yaitu pemuda muslim indonesia sangat mengharapkan bersatunya kembali syarikat Islam dengan bersatunya kaum syarikat islam maka syarikat islam akan memiliki peranan yang besar untuk memajukan bangsa ini, kaum syarikat islam jangan terlenan dengan kebesaran masa lalu, tapi hari ini harus berbuat sejarah sebagaimana para pendahulu pejuang syarikat islam, HOS Cokroaminoto, H Samanhudi, H Agus Salim. Dan Kaum syarikar Islam di Indonesia segera kembali kepada tujuan awal pendirian SI 1905 sesuai dengan namanya (Syarikat Islam Dengan Lambang Laailaha Illaaah Muhammadarrasulullah) kita para tokok, putra/putri dan muda/mudi Islam wajib bersatu dan menyatu dalam Islam jangan berpecah belah apalagi kita berpecah belah dalam Syarikar Islam hanya karena merebut kedudukan dalam organisasi, kita hrs segera sadar bahwa Allah Telah berfirman “waktasimu bihablillah jamiian wala tafarraku” al-Ayat, mari kita bersatu apapun namanya yang penting kita berjuang bersama-sama,kesampingkan perbedaan dan raihlah tauhid kepada Allah dengan tauhid yang paling bersih hanya karena Allah, mari kita berdakwah melalui pendidikan dengan meningkatkan/membangun lembaga pendidikan SI dan membangun ekonomi Islam yang sesuai syari (dilembagakan secara profesional)serta menyalurkan aspirasi politik kita dengan bersih dan ikhlas kepada partai politik yang berhaloan sama dengan Syarikat Islam dengan cara-cara yang bijak, strategi yang menguntungkan ummat dengan mensiasati ummat syarikat Islam agar menjadi ummatan wahidah, yang beriman kepada Allah, terdidik secara Islami dengan kemampuan ekonomi yang halalan thoyyiban,dan akhirnya hidup dalam ketenangan, ketentraman dan kedamaian dalam negara yang penuh barakah (Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafur) Amin….Allahuakbar.!!!!! Shollu Allan Nabi.!!!!!

sumber: facebook.com/profile.php?id=100010434616105